Att bibehålla minimalism

(null)

Kanske den viktigaste nyckeln för att bibehålla en minimalistisk livsstil är att vara mycket kritisk till vad som tillåts in i våra liv 🙏💚
▫️
20 nya prylar i månaden är 240 nya om året. På 10 år är det 2400. 
▫️
Likaså med aktiviteter, relationer & andra åtaganden. Alla slåss de om vår uppmärksamhet & våra 24 timmar om dygnet.
▫️
Värna om den frihet minimalismen hjälpt dig skapa 🙏💚

Svensson-minimalism minimalism minimalist minimalist Sverige minimalistinnan
0 kommentarer