Samarbeta istället

 
Det här är en inställning jag haft väldigt länge, men som ofta blir bemött av hårda ord. Med åsikter om att konkurrens är nödvändigt & att det är veklingar som inte tål den. Själv tycker jag det är ett tecken på mod när vi sträcker ut en hand & ber om att samarbeta. Det är att våga prova & att våga lita på någon annan. ▫️
Jag tror att det är tillsammans vi kan göra goda förändringar, även om det finns stor sanning i talesätt som ”Ju fler kockar desto sämre soppa”. Men när vi inser att vi vill samma sak, att vi arbetar mot samma mål - varför bygga murar & låta konkurrensen ta över? Är det rädsla inför att sträcka ut sin hand & se den slås undan? Är det att egoismen blivit så stor i samhället att den vägrar ge vika?
▫️
Om vi ser oss omkring är vi omringade av tävlingar där endast en kan gå som segrare & en statusjakt vi aldrig tidigare skådat som leds av en allt större armé stressade individer. Jag önskar att vi alla kan kasta rivalitet & konkurrens åt sidan & våga prova applicera ett samarbete.
0 kommentarer